No1239金梓琳低胸吊带裙气质图集35P金梓琳爱尤物

No1239金梓琳低胸吊带裙气质图集35P金梓琳爱尤物

脉空而痿,故曰脉痿。巴戟、苁蓉、茴香、远志、石蒲、山药、茯苓、红枣,养阳药也。

起于睛明,挟脊而下。 而甘草独少者,恐其性缓,多之不能速达于卑下之区也。

痰中诸热,贝母、天花粉可除。冰片之辛,能利肌腠。

其友赵谦子春语之曰∶是为烂缘血风眼也,我有一药,正治此疾,名曰二百味花草膏。一阳居于二阴为坎,故肾中有命门之火焉。

乃召左至而问之,对曰∶公相之疾,以忧得之。冰片则神于行滞而已。

 此皆实证,宜泻而不宜补,故用大黄以泻之,取其苦寒,无物不降,可以泻实。尺内主腰,脉来沉迟,皆阴脉也,寒亦明矣。

Leave a Reply